Desde España destacan proteína de insecto para la acuicultura