Clientes de Salmofood se reúnen con experto internacional en acuicultura